Som un grup de ciutadans i entitats que hem vist com el passat 25 de juny va sortir a exposició pública l’Estudi Informatiu de la variant d’Inca entre les carreteres de Selva (Ma-2130) i Alcúdia (Ma-13), un fragment del que es coneix com a Ronda Nord d’Inca, o Variant Nord. Està obert a exposició pública i rebuda d’al·legacions fins al 25/11/2020. Per començar ni el Consell ni l’Ajuntament d’Inca han emès cap comunicat, i ens n’hem assabentat per la premsa i per la xarxa veïnal. Una exposició pública en període estival i en un estiu de coronavirus no ajuda gens a la participació ciutadana ni a la transparència.

La Ronda Nord d’Inca va aparèixer per primera vegada al Pla General d’Urbanisme de 1985 i havia de ser un carrer ample que tanqués la Ciutat per la façana Nord. Existeix una reserva viària des de llavors i només s’ha executat un tram molt petit a la barriada de Crist Rei. La resta queda encara per executar.

L’any 2017 hi va haver un acord polític per modificar el projecte de ronda i es plantejà la cancel·lació del traçat oest que comunica la carretera de Lluc amb l’entrada sud de l’autopista de Palma -el tram que recull major volum de trànsit-, i mantenir només el traçat est (des de la carretera de Lluc fins a la carretera d’Alcúdia).

Ara, el 2020, es presenta en exposició pública un Estudi Informatiu, amb cinc alternatives de traçat i la recomanació d’un traçat nou que mai havia estat previst, sense haver justificat suficientment les raons i sense un diagnòstic actualitzat de les necessitats d’aquesta variant, que parteix del mateix diagnòstic dels anys noranta.

L’Estudi Informatiu no té en compte la legalitat vigent i està farcit d’errades. L’alternativa escollida suposa una nova agressió terrible i irreversible al territori, condemna l’àrea rústica pròxima a la ciutat, aïlla el nucli urbà i en cap cas explica com ajudarà a millorar la mobilitat urbana sostenible dins Inca.

Demanem al Consell de Mallorca i a l’Ajuntament d’Inca que rectifiquin immediatament i que aturin aquest projecte. La inversió multimilionària que aquest projecte requereix pot fer-se en propostes efectives de millora del traçat viari existent, per a solucionar problemes i no per a crear-ne de nous ni agredir el territori i els veïns que l’habiten.

Demanem a la Conselleria de Mobilitat que intervingui i que aprofiti els projectes vigents d’altres administracions per impulsar el Pla director sectorial de mobilitat de 2019 i es deixin de fer carreteres a l’estil dels anys ‘80.

Inca ha patit històricament un desenvolupament urbanístic i viari salvatge que ha destruït la ciutat i que ha malmès infinitud de llocs d’interès històric, patrimonial, etnològic i paisatgístic. És hora de dir prou!

Per això demanem:

  1. Que s’aturi immediatament l’alternativa de reserva viària triada per l’Estudi de la variant Nord d’Inca.
  2. Que es desafecti la reserva viària de la variant Nord d’Inca,
  3. Que es faci un bon estudi de mobilitat actualitzat (el darrer és de 2008) que tingui en compte també el nou enllaç de l’autopista amb Lloseta i el Pla de Mobilitat de les Illes Balears 2019.
  4. Que s’avalui l’«alternativa zero», com demana la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears.
  5. Que es valori l’entorn paisatgístic i es protegeixi. Que s’elimini la idea de fer una carretera convencional i s’opti per una millora urbana amb mesures cap a la mobilitat sostenible com són: rutes per anar a peu, carrils bici, infraestructures de transport públic, o aparcaments dissuasius.

En temps de canvi climàtic cal canviar el model cap a la mobilitat sostenible. Ara mateix ja no té cap sentit fer una inversió tan forta en un model heretat de la idea de creixement desmesurat del segle passat. Volem que Inca tingui unes infraestructures modernes i racionals, incloent-hi infraestructura verda, preservant el patrimoni natural, etnològic, cultural i històric.

Ens ajudes? Signa i difon!